Praca zdalna

Praca zdalna to organizacja pracy polegająca na realizowaniu zadań poza biurem firmy za pomocą łącza Internetowego, wykorzystuj telefon, tablet czy komputer. Obecny czas i sytuacja zmusiła wiele firm do wykorzystania tego rozwiązania. Pracownicy pracujący zdalnie z domów, samochodów czy na delegacji albo bezpośrednio z siedziby Klienta.

Rozwiązanie to posiada wiele zalet, ale też i wad. To większy komfort pracy i elastyczność, a także bezpieczeństwo i ochrona pracowników przed COVID-19. Pracownik zachowuje ciągłość swej pracy, pracodawca ciągłość swej działalności. Jednak aby stanąć na wysokości zadania trzeba do tego wykorzystać odpowiednie narzędzia, posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie, aby nie narazić się na niebezpieczeństwo utraty danych. Na szczęście obecne zastosowania technologiczne potrafią zminimalizować te niedogodności i ryzyko związane z pracą zdalną.


Zasady bezpieczeństwa pracy zdalnej

Praca zdalna wymaga od pracowników oraz dostępnych narzędzi realizacji szeregu procedur i zabezpieczeń pozwalających na minimalizację ryzyka.


Pracując zdalnie należy:


Narzędzia do pracy zdalnej

VPN to z angielskiego Virtual Private Network, czyli wirtualna sieć prywatna. Jest przeciwieństwem sieci publicznej, czyli takiej, do której każdy ma dostęp – VPN jest siecią ograniczoną i kontrolowaną, do której mają dostęp wyłącznie uprawnione osoby. Wirtualna oznacza z kolei, że nie potrzebuje do działania żadnych kabli ani złączy, jest to bowiem konstrukcja logiczna stworzona wewnątrz większej infrastruktury. VPN wykorzystuje tzw. tunelowanie. Ruch pomiędzy urządzeniami przechodzi przez szyfrowany tunel, co oznacza, że dane które wysyłamy wykorzystując VPN są zabezpieczone przed ewentualnym przechwyceniem przez kogoś z zewnątrz. Dodatkowo, łącząc się z Internetem za pośrednictwem VPN jesteśmy postrzegani jako serwer z którym się aktualnie łączymy – na przykład mamy jego IP.


Zdalna pomoc IT

Tak samo w przypadku pracy zdalnej jak i lokalnej w biurze organizacji zdarzają się problemy z komputerem, dokumentami, mailem czy innymi aplikacjami działającymi na komputerze pracownika. Wiadomo, że fizyczne usterki, które na szczęście zdarzają się coraz rzadziej, nie są do naprawienia zdalnie, natomiast bardzo duża część problemów z jakimi boryka się pracownik pracujący zdalnie jest do rozwiązania poprzez narzędzia do pomocy zdalnej. Za pomocą takiego rozwiązania administrator może instalować aplikacje, zmieniać ustawienia systemu czy edytować rejestr i w ten sposób rozwiązywać awarie czy pomagać w codziennych trudnościach. Jeśli do tej pory masz mnóstwo tego typu problemów, a nie masz komu powierzyć tego zadania - jesteśmy do Twojej dyspozycji.